Ashtanga yoga is een dynamische vorm van yoga en bestaat uit een vaste serie houdingen. Het perfect synchroniseren van de ademhaling, beweging en de kijkrichting zorgt ervoor dat Ashtanga een meditatief effect heeft. Traditioneel wordt Ashtanga als self-practice aangeleerd, waarbij je de volgende houding pas leert als je de voorgaande perfect beheerst. Inmiddels bestaan er veel geleide lessen voor Ashtanga, dat is uiteraard een prima manier om te starten en kennis te maken.

Bij Ashtanga Yoga Culemborg beoefenen we een deel van de Primary Series. Ook wel Yoga Chikitsa genoemd, Yoga Therapy. De serie is een intelligent systeem waarbij houdingen elkaar op een logische manier opvolgen met als doel het lichaam te ontgiften, versterken, openen en in evenwicht te brengen. Het duurt doorgaans jaren voordat iemand de Primary Series volledig beheerst. Wees gerust, zelfs met een wekelijkse practice kom je verder dan je denkt.

Bij Ashtanga Yoga gebruiken we ‘hands-on adjustments’. Dit kan zijn om te corrigeren, maar soms ook om je dieper in de houding te brengen.

Iets meer achtergrond

Ashtanga is Sanskrit voor acht [astau] ledematen [anga] werd voor het eerst beschreven in de Yoga Sutras (ca. 400 v.C.), opgesteld door Patanjali. Wie Patanjali was, is weer een verhaal apart, dus hem laten we even buiten beschouwing. Het feit is dat in de Yoga Sutras slechts één yoga houding beschreven staat, de vorm van Ashtanga Yoga die we hier beoefenen is niet zo oud.
De grondlegger van Ashtanga Yoga is Sri K. Patthabi Jois (1915-2009). Samen met zijn leraar, Krisnamacharya, ontwikkelde hij zes series yoga houdingen die het lichaam en de geest disciplineren met als resultaat een goede fysieke gezondheid, verhoogd bewustzijn en emotioneel welzijn.

Acht ledematen

De acht ledematen bestaan uit:

 1. Yamas – ethische gedragscodes
  • Ahimsa – geweldloosheid
  • Satya – waarheid
  • Asteya – niet-stelen
  • Brahmacarya – gepast seksueel gedrag
  • Aparigraha – geen hebzucht hebben
 2. Niyamas – persoonlijke gedragsbeheersingen
  • Sauca – netheid van lichaam en geest
  • Santosa – tevredenheid
  • Tapas – discipline
  • Svadhyaya – zelfstudie
  • Isvara Pranidhana – overgave en acceptatie zonder verwachtingen
 3. Asana – de fysieke practice om lichaam en geest te openen en detoxen
 4. Pranayama – gecontroleerde ademhaling
 5. Pratyahara – terugtrekken van de zintuigen van externe stimulatie
 6. Dharana – concentratie van de geest
 7. Dhyana – meditatie
 8. Samadhi – een hogere staat van bewustzijn

Dit is een korte beschrijving van de acht onderdelen waaruit Ashtanga Yoga bestaat. Voor de meeste mensen is het het makkelijkst om te starten met het derde onderdeel, Asana, omdat we het lichaam als instrument gebruiken. Vaak volgen de andere ‘ledematen’ dan vanzelf.